• REZULTS: een Frans-Belgische competentie

  Eind 2014 heeft Belting, gevestigd in Kortrijk en klant van REZULTS, ons gevraagd om hun te begeleiden in het opstarten van de firma CAMPION, hun filiaal in Frankrijk, in het begeleiden van hun strategie definitie, het opzetten van een doelgericht management en het coachen van de bedrijfsleider. Een jaar later voldoet Campion aan de vereisten van het moederbedrijf.

 • 10 tips voor een beter beheer van uw onderneming

  In de rubriek "Papers" vindt U de PDF versie van een brochure die geen management gebruiksaanwijzing is maar een reeks bruikbare tips om op een winstgevende manier meer en sneller te groeien.

 • John Kessel
  De middelmatige coach spreekt, de goede legt uit, de supercoach bewijst en de beste inspireert
 • Albert Einstein
  Logica leidt u van punt A tot punt B. Verbeelding en durf brengen u waar u wilt zijn
 • Chinees spreekwoord
  Wanneer de wind der verandering waait, bouwen sommigen muren, anderen windmolens.
 • Socrates
  De mensen die men ondervraagt, vinden vaak in zichzelf de juiste antwoorden, op voorwaarde dat men ze góed ondervraagt

Financieel dashboard, analyse en advies

REZULTS richt zich tot ondernemers en bestuurders van KMO's die hun eigen prestaties, die van hun medewerkers en die van hun onderneming willen verbeteren.

REZULTS begeleidt uw bedrijf naar meer efficiëntie, meer rendabiliteit en meer harmonie in een steeds meer eisende omgeving.

Indien u probeert om uw KMO naar een hoger niveau te tillen maar over onvoldoende menselijk kapitaal beschikt, dan kunt u onze externe versterking vast goed gebruiken.

Hoe gaan wij te werk?

 • Icoon strategisch beleid Strategisch beleid
 • Icoon business model Business model
 • Icoon strategische keuze Strategische keuze
 • Icoon follow-up Follow-up
Team van Belting BVBA
Éen van onze klanten aan het woord

Pedro

Zaakvoerder Belting BVBA, België

Rezults reikt de firma Belting aan de hand van hun maandelijkse rapportering/analyse met bijhorend advies alle informatie aan die een jonge zaakvoerder van een snelgroeiende KMO nodig heeft.

Bekijk alle getuigenissen
Vincent Giroud - Chef Market
Éen van onze klanten aan het woord

Vincent Giroud

Zaakvoerder Chef Market, Frankrijk

De tussenkomst van Rezults heeft ons in een paar maanden tijd in staat gesteld de prioriteiten van Chef Market beter te beheren en doeltreffende instrumenten voor het beheer en de controle te creëren. In ingewikkelde economische tijden, is het soms moeilijk om het hoofd koel te houden juist te redeneren. Rezults heeft ons niet alleen ontlast door alle kritische punten van onze organisatie te onderlijnen, maar vooral ook door rechtstreeks effectief en creatief in te grijpen in bepaalde gebieden. Het deskundig team van Rezults heeft zich sterk en rijk opgesteld ten opzichte van onze accountant alsook onze advocaat, om oplossingen die deze initieel niet hadden voorzien te implementeren.

De actie van Rezults heeft ons in staat gesteld om ons terug in vraag te stellen betreffende belangrijke delen van ons business model die we inderdaad deels zijn gaan veranderen. Ook zijn we beter de commerciële prioriteiten gaan inschatten en efficiënter om te gaan met onze middelen.

Bekijk alle getuigenissen
Éen van onze klanten aan het woord

Els Demeulenaere

Oprichter Elementi NV, België

Bij de opstart en ontwikkeling van mijn nieuwe product Lifjalla kon ik rekenen op zeer deskundig advies zowel op financieel gebied, marktonderzoek als marketingaanpak. Elke meeting gaf mij betere inzichten in de strategische benadering. Wat mij betreft was er een zeer menselijke en motiverende aanpak zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

REZULTS is een meerwaarde geweest in de opstart van mijn innovatieve product/concept Lifjalla. Hij weet door zijn jarenlange expertise steeds de balans te vinden tussen wat ik als ondernemer wil realiseren en wat economisch haalbaar is. Tot op vandaag mag ik hem nog steeds mijn mentor noemen.

Bekijk alle getuigenissen
Simon De Backere - Interior Decorator
Éen van onze klanten aan het woord

Simon De Backere

Interior Decorator, België

Sinds oktober 2012 ben ik zelfstandig decorateur. Ik verzorg de aankleding van evenementen, ontwerp interieurs en in het verlengde daarvan verkopen we decoratieartikelen die passen binnen de stijl van mijn ontwerpen.

Ik leerde Jean-Yves kennen in een klantrelatie, toen ik een jaar bezig was. Op dat moment zat ik met vele vragen, want om mijn zaak verder uit te bouwen drongen zich beslissingen op.

Daar ik zelf moeilijkheden had om de zaken correct in te schatten, stelde Jean-Yves me voor samen een prognose te maken.

Tijdens dit proces leerde ik dat je in het stellen van je doelen voorzichtig moet zijn, maar dat je tegelijkertijd ook het risico moet durven nemen. Dat maakt ons ondernemer.

Ook al had ik in eerste instantie wat schrik over het gestelde doel voor 2014, toch is dit gaande weg realiteit geworden. We zien nu zelfs de mogelijkheid om de prognose te overtreffen.

Jezelf een doel stellen, of dit nu gaat over een omzetstijging, kostenverlaging of stockoptimalisatie, geeft je als ondernemer een uitdaging.

Het is niet iets waar je elk uur van de dag mee bezig bent, maar wekelijks, maandelijks evalueert om de juiste ingrepen te nemen om je doel te behalen.

Mijn doel voor 2014 lijkt te zullen behaald. We plannen nieuwe uitdagingen in 2015 die ik graag opnieuw met Jean-Yves zal bespreken.

Bekijk alle getuigenissen
Rosalia Castellano Cervera - Ifood
Éen van onze klanten aan het woord

Rosalia Castellano Cervera

Zaakvoerder Ifood, Spanje

Rezults gebruikt efficiënte middelen voor zakelijk succes om strategieën in bedrijven te implementeren. Rezults gebruikt tot in de perfectie het motto; "Think global, act local"

Bekijk alle getuigenissen

Waarom een coach?

De coach, fervent voorstander van het doelgericht beheren, begeleidt bedrijfsleiders bij hun zoektocht naar oplossingen voor allerlei problemen of om de gang van zaken in het bedrijf te verbeteren. Hij helpt hen:

 • Om het strategisch beleid te definiëren
 • Aan de hand van een doelgerichte vraagstelling, de oorzaak van bepaalde problemen te achterhalen en de oplossing ervan aan te reiken.

In een maandelijkse evaluatie wordt de werking van het bedrijf uitgelicht ten opzichte van de door de zaakvoerder uitgelijnde doelstellingen.

Een investering in extern advies is, net zozeer als een investering in nieuwe uitrusting, een rendabele investering.

Wij begeleiden uw bedrijf naar meer efficiëntie, meer rendabiliteit & meer harmonie in een steeds meer eisende omgeving

Over ons

Met REZULTS geniet u van de terreinervaring van de oprichters die zelf succesvolle bedrijfsleiders zijn geweest op Europees en internationaal vlak, onder meer dankzij de steun van externe consultants. Op hun beurt passen ze coaching toe nadat ze hun ondernemingen hebben overgedragen. Advies geven is gemakkelijk; bijdragen tot de concrete verbetering van een situatie is delicater en vereist adviseurs die een stevige opleiding hebben en over echte knowhow en een ruime ervaring beschikken.

REZULTS luistert naar u en leeft de principes van nauwkeurig beheer na. Bovendien houdt REZULTS in ruime mate rekening met uw creativiteit en intuïtie als bedrijfsleider.

 • Belting

  Kortrijk

  Opgericht in 2005, vervaardiging en installatie van transportbanden in rubber en PVC voor de Belgische en Franse industrie.

  REZULTS verzorgt er de coaching.

 • Chef Market - Logo

  Chef Market

  Parijs

  Opgericht in 2009, import in Frankrijk van buitenlandse gastronomische producten bestemd voor de professionele markt bestaande uit distributeurs, paleizen, sterrenrestaurants en luxe winkels.

  REZULTS verzorgt er de coaching.

 • Lifjalla - Logo

  Elementi

  Ieper

  Opgericht in 2012, botteling en verdeling in Vlaanderen van bronwater afkomstig uit IJsland (Lifjalla) oorspronkelijk bestemd voor de bio markt en bedrijven voor hun werknemers.

  REZULTS heeft hen geholpen met het opstellen van het business plan, het ontmoeten en overtuigen van business angels die met hun in zee zijn gegaan. De firma is een succes geworden.

 • Cristal et Bronze - Logo

  Cristal et Bronze

  Parijs

  Opgericht in 1936, fabrikant en wereldwijds verdeler van hoogwaardige kranen en toebehoren voor badkamers, ze voorzien de grootste luxe hotels alsook vermogende particulieren.

  In de hoedanigheid van coach heeft REZULTS gedurende enkele jaren de eigenaars begeleid tot de overdracht van hun bedrijf aan een gespecialiseerd beleggingsfonds in de luxe industrie die op zijn beurt de hulp van REZULTS heeft ingeroepen.

 • Simon De Backere - Logo

  Simon De Backere

  Ieper

  Opgericht in 2012, decorateur van evenementen, design en levering van weelderige interieurs.

  REZULTS helpt de ontwerper in het beheren van de groei van de firma, het doelgericht werken en de maandelijkse opvolging van de resultaten.

Hoe gaan wij te werk?

Na een audit begeleidt REZULTS U in:

 • Icoon strategisch beleid

  Strategisch beleid

  Het opstellen van de strategie die U volgt met het oog op het bereiken van uw eindresultaat. Daarbij vertrekt hij vanuit uw zelfkennis, uw ambitie en uw capaciteit om te innoveren alsook vanuit de menselijke, technische en financiële middelen waarover U hiertoe kan beschikken.

 • Icoon business model

  Business model

  Het opstellen van het businessmodel dat U beoogt en dit zowel rekening houdend met de concurrentie op de markt enerzijds, als met de markt zelf anderzijds.

 • Icoon strategische keuze

  Strategische keuze

  De strategische keuze. Dit is het geheel van de gekozen operationele doelstellingen om dit beleid toe te passen. Een doelstelling bestaat uit een precies te bereiken doel, bij voorkeur becijferd, dat binnen een gegeven termijn wordt gerealiseerd door het optimaal aanwenden van de vereiste middelen.

 • Icoon follow-up

  Follow-up

  De follow-up en de controle van de resultaten ten opzichte van het voorgaande jaar en van de tussentijdse doelstellingen, aan de hand van maandrapporten die knipperlichten doen branden. De rapportering hangt niet alleen af van de dictatuur van de cijfers, maar omvat ook een gedetailleerde analyse van de situatie en identificeert de noodzakelijke correcties indien de doelstellingen niet zijn bereikt of ruimschoots werden overtroffen. Dit kan leiden tot herevalueren en zonodig het herdefiniëren van het initieel uitgestippelde beleid.

Rezults Information System

Om haar opdracht goed uit te voeren steunt REZULTS op het RIS of "REZULTS INFORMATION SYSTEM" dat in eigen beheer is ontwikkeld.

Het RIS wordt vanuit boekhoudkundige en analytische gegevens aan de specifieke noden van kmo’s aangepast en maakt het mogelijk maandelijks verslag uit te brengen. Een maandverslag geeft een momentopname van het leven van de onderneming in de vorm van gegevens, verhoudingen, grafieken en constructieve commentaren en biedt een overzicht van de onderneming. Op basis van een dergelijk document weet de bedrijfsleider wat er moet worden gecorrigeerd en verbeterd terwijl hij zelf de oplossingen zoekt en zelf de uitwerking ervan opvolgt.

Het team

De beheerders-medestichters Christophe NEVEJAN en Jean-Yves GUYOMARD komen uit de ondernemingswereld. Ze staan voor u klaar om u te helpen zichzelf te leren kennen, om uw talenten als bedrijfsleider van een KMO maximaal te benutten en om u van hun ervaring, knowhow en passie te laten genieten.

 • Jean Yves Guyomard

  Jean-Yves Guyomard

  • Burgerlijk ingenieur van de École Nationale des Ponts et Chaussées te Parijs
  • Master in Economische Wetenschappen, faculteit ASSAS te Parijs
  • "Chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur"
  • Aanvankelijk was hij als consultant een van de pioniers op het vlak van langetermijnplanning, haalbaarheidsstudies, beheer met doelstellingen, businessplan, rapportering, modelvorming van de exploitatierekeningen, balansen en financieringsplannen, enz.
  • Directeur bij Technigaz, wereldleider in de technologie van transport en opslag van vloeibaar aardgas
  • Algemeen directeur van BYH, voorloper in het massale gebruik van fotovoltaïsche zonne-energie
  • Privéondernemer, eigenaar voor 100% van de groep YTELCOM (zes firma's met een omzet tussen 3 en 30 miljoen EUR, met 600 personeelsleden). Wereldwijd trad YTELCOM op als consultant, studiekantoor, fabrikant van uitrustingen, leverancier van bedrijfsklare installaties of afgevaardigde CEO bij telecom-, radio- en televisie-operatoren, evenals van multinationale instellingen en regeringen die bezorgd zijn over hun eigen wereldnetwerk van telecommunicatie
  • Tegelijk participeerde hij, via de holding FIPAGE "Financière de Participation et de Gestion", in kmo's van zeer diverse beroepen
  • Tussen 2007 en 2010 verkocht hij al zijn participaties en was vervolgens actief als coach en business angel in België en Frankrijk.
  Lees meer Lees minder
 • Christophe Nevejan

  Christophe Nevejan

  • Executive MBA Vlerick Business School Gent
  • Master in "Automatismes de Production et Réseaux Locaux Industriels" (Productie-automatismen en lokale industriële netwerken), INT van Evry in Frankrijk
  • Ingenieur in Elektronica/Telecommunicatie (Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen)
  • Projectleider bij ORANGE France, voor rekening van een twaalftal Telecomoperatoren wereldwijd waarvoor hij voltijds was gedetacheerd, gaande van Mobistar in België tot Sprint in de VS en van Tamin in Iran tot Telkom in Kenia
  • Bedrijfsleider van STA Senegal, filiaal van de groep YTELCOM
  • Consultant voor kmo's
  Lees meer Lees minder

Papers

Contacteer ons